SMIDA STARKARE BAND: FäNGSLANDE TEAMBYGGNADSUPPGIFTER FöR BESTåENDE PåVERKAN